Talenten

Samen sta je sterk

Geschikt voor: Zowel het basis- als het voortgezet onderwijs.

Deze les wordt op een dusdanige manier vorm gegeven dat de kinderen elkaar nodig hebben om de opdracht te volbrengen. Iedereen heeft verschillende kwaliteiten en talenten in zich, en dat is maar goed ook, anders zou de wereld er saai uitzien. Het is de bedoeling dat de kinderen gaan inzien dat ieder persoon een talent heeft. Dat leert hen de positieve kanten van mensen te benadrukken in plaats van de negatieve aspecten, waardoor iedereen niet alleen een beter gevoel over zichzelf krijgt, maar waardoor ook geleerd wordt waardering en respect te tonen en complimentjes te geven.

Doel: Door middel van gezamenlijk muziek maken leren de kinderen samen te werken en respect voor elkaar te krijgen en minder elkaar te pesten.

 

Activiteit

Het begin zal spetteren met een korte show van Afrikaanse percussie en dans. Daarna zal de klas in groepjes opgedeeld worden met ieder een begeleider van MudansA. Het is de bedoeling dat ieder kind een instrument zal bespelen en dat ze gezamenlijk een ritme en een dans moeten verzinnen (met hulp van de begeleider uiteraard). Het proces  hierin is belangrijker dan het muzikale eindresultaat. Belangrijk is dat ieder persoon aan bod komt. De één heeft misschien een beter muzikaal gehoor en is goed in het beslissen wie welk instrument zal bespelen.

De ander is weer beter in het bedenken van een dansje erbij. Verlegen kinderen staan misschien liever achterin in de groep met een shaker, dan vooraan te dansen. Belangrijk is dat deze kinderen uitgedaagd worden iets meer van zichzelf te laten zien (een solo bijvoorbeeld). Hier geldt dus niet, wie het hardst roept staat vooraan tijdens het optreden. De kinderen leren hierdoor met elkaar samen te werken en respect voor elkaar te krijgen zonder iemand te willen veranderen. De groepsdynamiek en de sfeer in de klas zal door middel van deze activiteit worden bevorderd, zeker wanneer dit niet eenmalig gedaan wordt maar structureel zal worden ingevoerd (maandelijks bijvoorbeeld).

 

U kunt contact opnemen met MudansA via het contactformulier Klik hier.