Natuurlijk

Natuurlijk

Geschikt voor: Zoals het lespakket hieronder staat beschreven is deze geschikt voor het voortgezet onderwijs, maar het is mogelijk de inhoud aan te passen zodat het ook geschikt is voor het basisonderwijs.

Bijna iedereen vind het vanzelfsprekend dat we ons voedsel in de supermarkt kopen en dat er altijd voldoende beschikbaar is. Maar is dat overal wel zo? En waar komt ons voedsel eigenlijk vandaan? En wordt er wel bij nagedacht dat de natuur ons niet eeuwig in voedsel kan voorzien als we geen manier vinden om duurzamer met de aarde en met producten om te gaan? Klimaatverandering is merkbaar over de hele wereld, maar bij ons in het Westen eigenlijk pas als laatste. We hebben slechts iets koudere winters en warmere zomers. In derde wereld landen is klimaatverandering al jaren duidelijk voelbaar. De wereld beschikt over steeds minder water en aangezien geografisch gezien de meest droge gebieden in derde wereld landen liggen, merken zij daar direct de gevolgen van.

Activiteit

Door middel van een ludieke voorstelling, waarin muziek en persoonlijke verhalen zich afwisselen, zal het thema voedsel worden aangesneden. Bij MudansA zijn mensen werkzaam die oorspronkelijk uit Afrika komen en vanuit eigen ervaringen kunnen vertellen hoe het leven eruit ziet in het dorp waar ze vandaan komen. Wanneer deze voorstelling erop zit zal er een interactieve discussie plaatsvinden met de leerlingen waarbij gevraagd wordt aan de leerlingen wat zij op één dag eten en of ze weten waar het eten vandaan komt. Het geeft ze stof tot nadenken welke processen en transporten er allemaal plaats vinden voor het eten in de supermarkt komt. Niet onbelangrijk hierbij te vermelden is of ze weten hoeveel water er wel niet ge/ver- bruikt wordt om al het voedsel te produceren en te transporteren.

 

 

Vragen die gesteld kunnen worden aan de leerlingen:

1: Wat eet en drink je allemaal op één dag?

2: Hoeveel van deze producten zijn in Nederland geproduceerd denk je? En hoeveel van deze producten komen uit het buitenland?

3: Gooien jullie thuis vaak eten weg als het over de datum is?

4: Hoeveel drinkwater denk je dat je gebruikt op één dag?

5. Hoeveel water denk je dat je per persoon verbruikt op één dag?

6: Hoeveel liter water denk je dat er nodig voor een biertje (van250ml) een kopje koffie (van 125 ml), een hamburger (van 150 gr) of een katoenen T-shirt?

 

De opbrengst van zal worden besteed  aan ons Woulaba project.
Hiermee organiseren we  activiteiten die gericht zijn op de zelfredzaamheid van mensen in Afrika. Afrika voelt de klimaatverandering als geen ander. Land wordt droger en het grondwaterpeil zakt erg snel. De mensen die in een rurale omgeving wonen, kappen vaak bomen die ze vervolgens gebruiken als brandhout om op te koken,  of om huizen en andere objecten van te bouwen. Zij beschikken niet over de kennis dat wanneer er te veel bomen gekapt worden, het grondwater te snel zakt waardoor erosie optreedt.
We stimuleren de lokale bevolking met ons herbebossingsproject en helpt mensen bij het planten van bomen en laat hen hiermee duurzame mogelijkheden zien om met de natuur om te gaan. 

 

U kunt contact opnemen met MudansA via het contactformulier Klik hier.

Woulaba