Jongeren

Ook voor jongeren biedt muziek maken een kans om zich uiten, wanneer zij elders hiertoe niet de mogelijkheid hebben en gewoonweg hier de behoefte aan hebben.

 

 

Ook hier staat de kernbegrip ‘interactief’ en ‘respect voor elkaar’ centraal. Jongeren laten zich snel beïnvloeden door wat hun vrienden tegen hen zeggen. Door gezamenlijk muziek te maken leren ze mensen in hun waarde te laten en krijgen ze niet alleen respect voor elkaar, maar leren ze ook te waarderen wat ze al hebben. In minder ontwikkelde landen hebben kinderen of jongeren vaak helemaal niet de mogelijkheid om naar een sportclub of muziekvereniging te gaan.
Activiteiten omtrent jongeren zijn geschikt voor buurthuizen maar ook voor particuliere initiatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met MudansA via het contactformulier. Klik hier.