Afval & Water

Gelukkig in Afrika

Geschikt voor: Het basisonderwijs.

 

Je kunt muziek creĆ«ren uit de verschillende dingen die je om je heen ziet. Van een melkpak of een wc- rolletje kun je bijvoorbeeld uitstekend shakers maken. In deze les is het mogelijk dat de kinderen een muziekinstrument maken van de spullen die ze om hen heen zien, en misschien zelfs wel als afval beschouwen. Het doel hiervan is dat de kinderen gaan begrijpen dat het niet vanzelfsprekend is dat je altijd speelgoed krijgt van je ouders om mee te spelen. In veel landen moeten kinderen hun ouders helpen in het huishouden en als er nog tijd over is kunnen ze spelen met de objecten die ze vinden, zoals oude fietsbanden bijvoorbeeld. Ze hebben daar geen spelcomputers, laat staan dat ze elke dag over elektriciteit beschikken. Echter betekent dit niet dat een kind in Afrika minder gelukkig is dan een Europees kind, die wel over een spelcomputer beschikt. Gelukkig zijn zit hem in de kleine alledaagse dingen, zoals het contact met je familie en vrienden, het helpen van mensen wanneer je dat kunt en het genieten van de natuur.

 

Doel: Door middel van het knutselen van muziekinstrumenten van afgedankte materialen leren de kinderen meer waardering te krijgen voor wat ze al hebben.

Work Together

 

Activiteit

Voor er begonnen kan worden met de activiteit zijn er natuurlijk materialen nodig. Laat de kinderen een paar dagen voordat de activiteit plaats vindt, afval verzamelen waarvan nog iets gemaakt kan worden. Denk hierbij aan wc-rolletjes, melkpakken, oude fietsbanden, koektrommels, overblijfselen van een verbouwing thuis (bijvoorbeeld een stuk tapijtrol) ect. MudansA zal zorgen voor de rest van de benodigde materialen. Nog voor er een verbale introductie gegeven kan worden zal MudansA de kinderen verrassen met een optreden, waarbij gebruikt gemaakt wordt van instrumenten die gemaakt zijn uit gerecycled materiaal. Daarna mag iedereen zijn of haar materialen tevoorschijn halen die ze hebben verzameld en zal een medewerker van MudansA demonstreren hoe je van een tapijtrol een trommel kan maken. Vervolgens gaan de kinderen aan de slag om zelf hun instrumenten te maken. Een activiteit die hier aan verbonden kan worden (maar niet verplicht is) is het organiseren van een markt waarop deze zelfgemaakte instrumenten verkocht worden.

De opbrengst van deze markt kan geschonken worden ons Woulaba project.
Hiermee organiseren we  activiteiten die gericht zijn op de zelfredzaamheid van mensen in Afrika. Afrika voelt de klimaatverandering als geen ander. Land wordt droger en het grondwaterpeil zakt erg snel. De mensen die in een rurale omgeving wonen, kappen vaak bomen die ze vervolgens gebruiken als brandhout om op te koken,  of om huizen en andere objecten van te bouwen. Zij beschikken niet over de kennis dat wanneer er te veel bomen gekapt worden, het grondwater te snel zakt waardoor erosie optreedt.
We stimuleren de lokale bevolking met ons herbebossingsproject en helpt mensen bij het planten van bomen en laat hen hiermee duurzame mogelijkheden zien om met de natuur om te gaan. 

 


http://mudansa.com/woulaba

 

U kunt contact opnemen met MudansA via het contactformulier Klik hier.