Missie

De missie van MudansA is het inspireren van mensen tot het nader komen tot elkaar in de zin van respect voor elkaar en voor  andere culturen door middel van onder andere Afrikaanse percussie en dans. Ook wil MudansA laten zien dan muziek een hoger doel kan dienen dan alleen maar plezier maken. Het kan ingezet worden om een groep beter te laten samenwerken, het kan als therapie dienen, het kan bewustwording creëren, het kan de sociale cohesie bevorderen in wijken.