Buurten

Problemen in buurten en wijken ontstaan vaak omdat mensen langs elkaar leven in plaats van met elkaar, niet met elkaar communiceren en eigenlijk gewoon veel te weinig van elkaar weten. Door op een luchtige manier een feestje te organiseren waarbij iedereen een instrument in handen heeft en er gezamenlijk een muzikaal geheel van gemaakt wordt kunnen deze problemen aangepakt worden. Muziek biedt een laagdrempelige kans om de sociale cohesie in de buurt te bevorderen.

De bewoners participeren gelijktijdig in een activiteit waarin ieders muzikale inbreng van even grote waarde is. Ook al denken mensen dat ze niet muzikaal zijn. Meedoen is laagdrempelig omdat er niet verbaal gecommuniceerd hoeft te worden, maar toch zorgt het voor het gevoel van eenheid door het gezamenlijk voortbrengen van muziek. Zeker als dit geen eenmalige activiteit betreft en men vaker samen muziek gaat maken, zal er op den duur wel gecommuniceerd worden en respect komen voor elkaar.
Woont u in een dergelijke buurt en denkt u dat dit de wijk zeker ten goede zal komen? Of bent u werkzaam bij een buurthuis, een woningbouwvereniging, de gemeente of bij een school? In overleg met MudansA kunt u bespreken hoe u de problemen in de wijk het best kunt aanpakken. Om de sociale cohesie in een buurt daadwerkelijk te verbeteren is structurele hulp op de lange termijn een betere oplossing dan een éénmalige drumsessie. Een samenwerkingsverband tussen bovenstaande organisaties zal zeker de kans bieden om serieuze problemen in wijken aan te pakken. Om de mogelijkheden op dit gebied te bespreken kunt u contact opnemen met MudansA via het contactformulier. Klik hier.