Penitentiaire inrichtingen

Mensen die in een inrichting of gevangenis zitten, zitten daar vanwege vergrijpen die ze gepleegd hebben. Vaak moet er verandering van gedrag plaatsvinden om er weer uit te komen. Stichting MudansA kan hierbij helpen. ‘Communiceren’, ‘respect voor elkaar’, ‘respect voor natuur’, ‘samenwerken’ en ‘bewustwording’ zijn de kernbegrippen waar MudansA voor staat en dit zijn nu precies de dingen waarbij de mensen die in een inrichting of gevangenis zitten, hulp bij nodig hebben. Door structureel drumsessies te organiseren kan hierin enorme vooruitgang geboekt worden. In een eerste gesprek met MudansA kunt u ons vertellen welke doelstellingen u graag zou willen bereiken met een groep, waarna de concrete invulling van een programma op maat gemaakt zal worden. U kunt hiervoor contact opnemen met Patrick Tromp via het contactformulier. Klik hier.