Woulaba

Woulaba betekent “grote bos” of “jungle” in de taal Manding.
Manding is een plaatselijke taal, maar ook de naam van een zeer grote stam, verspreid over vele landen in West Afrika.

 

Senegal en Gambia vormen de grensovergang tussen het droge noorden en het groene hart van Afrika.

 

            

Ons doel is:
Behoud en herstel van de natuur in het overgangsgebied van de Sahel en de tropische bossen in Senegal en Gambia, ter verbetering van de lokale leefomgeving, op de korte en lange termijn.

Door verregaande ontbossing – mensen kappen bomen om of steken ze in brand om nieuwe landbouwgrond of bouwland te creëren – wordt het land kaal. Zand wordt niet meer tegengehouden door de wortels van bomen, waardoor vruchtbare grond wegwaait.
Ook spoelt vruchtbare grond weg tijdens de jaarlijkse moessonregens.  Het zo belangrijke grondwater zakt elk jaar.
Elk jaar moeten de waterputten in dit gebied verder uitgegraven worden. De woestijn rukt steeds verder op.

Het aanplanten van nieuwe bossen is erg belangrijk.
Alleen het kweken en aanplanten van nieuwe bomen is niet genoeg; er zal ook educatie moeten plaatsvinden.
Dat is de reden waarom wij samenwerken met plaatselijke basisscholen en leerlingen betrekken bij het kweken van bomen.

Project Woulaba 
Bestaat uit 2 delen.

(1) Praktijk: In de lokale kwekerij worden diverse boomsoorten gekweekt en verzorgd. Als ze sterk genoeg zijn worden ze in de directe omgeving van het dorp geplant.
Donateurs kunnen bomen “adopteren” en zo herbeplanting realiseren.
Ook  bestaat de mogelijkheid om een stuk jungle of bos te adopteren waarop diverse soorten bomen worden geplant.
De dorpsbewoners krijgen ook zelf de mogelijkheid om boompjes op te kweken die ze rond hun woning kunnen uitzetten.
Ook dit draagt bij aan het bewustwordingsproces.

(2) Bewustwording: In een interactieve theatervoorstelling die wij in samenwerking met lokale gezagsdragers voor de lokale bevolking in door de hele regio organiseren wordt primair gecommuniceerd met gebruik van creatieve middelen zoals spektakel zang, dans, humor en drama. Zo dragen wij onze boodschap over; namelijk dat het grondwater daalt door het kappen van bomen en dat je daar wat aan kunt doen. Kap je een boom? Plant er een terug! We spelen in op lokale behoeften. Zo zijn bijvoorbeeld foto’s waarop het gehele gezin is vastgelegd heel erg waardevol voor Senegalezen. Daarom krijgen de deelnemers na de voorstelling een foto waar ze met hun hele familie opstaan. Als afsluiting van de voorstelling maken wij foto’s die ter plekke worden geprint en ingelijst. Op de lijst wordt de boodschap die wij in de voorstelling uitdragen in symbolen herhaald: “zorgen voor je omgeving is zorgen voor je familie”.

Ontstaan Project Woulaba.
“Door het samenwerken met  West Afrikaanse artiesten en verschillende reizen in dat gebied ben ik steeds meer te weten over de leefomstandigheden van de mensen daar. Ik heb in Senegal met eigen ogen kunnen zien hoe heftig de gevolgen van bomenkap al zijn. Ik realiseerde me ook dat de mensen daar vaak niet weten wat ze hiertegen kunnen ondernemen. Bovendien ontbreekt het ze aan de middelen hier iets tegen te doen. Zo is het idee van de herbebossing geboren. Ik wil graag iets terugdoen voor de rijkdommen die wij van Afrika gebruiken. Naast het hout voor onze trommels gebruiken  natuurlijk ook andere rijkdommen die voortkomen uit de Afrikaanse cultuur.
Ik doel dan op de oudste manier van groepscommunicatie: het overbrengen van emoties door middel van eeuwenoude ritmes, zang en dans.  Het is mooi om te zien hoeveel effect er met weinig geld bereikt kan worden.”
Patrick Tromp CEO Drum Cafe / MudansA

MudansA is met haar winst een eigen plantage in Zuid Senegal op aan het zetten.
– Nov 2016 80 X 40 mtr aangekocht in Kafountine
– Nov 2016 Omheining geplaatst
– Mei 2017 Waterput graven
– Mei 2017 Omheing verstevigen en “koevrij” gemaakt.
– Mei / Juni 2017 Fundering voor “workhouses”
– Mei 2017 Eerste zaden geplant.
– Oktober 2017 Grote bus met materialen naar Afrika rijden.
– Oktober 2017 Fundering verbeteren, bouw en metselwerk “workhouses”

Ons project is persoonlijk, klein en overzichtelijk maar hebben een grote impact op mens, milieu, leefomgeving en bewustwording.
Het zou geweldig zijn als u ons wil helpen onze droom te verwezenlijken en levens te veranderen!

Klik hier voor meer info:

Sponsoring voor Bedrijven
Sponsoring voor Scholen
Sponsoring voor Particulieren
Cultuurreis 2018